Klima-, energi- og forsyningsministerens kommentarer til Rigsrevisionens beretning om Forsyningstilsynet

Publiceret 20-02-2023

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en beretning til Statsrevisorerne om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren, hvor der rettes kritik af Forsyningstilsynets tilsyn med koncernforbundne aftaler.

Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed på el-, gas-, fjernvarme- og affaldsområdet under Klima-, Energi og Forsyningsministeriet. I forbindelse med Rigsrevisionens beretning, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard:

”Rigsrevisionen har rejst kritik af Forsyningstilsynets tilsyn med koncernforbundne aftaler. Her peger de på, at der er plads til forbedringer, hvor Forsyningstilsynet bør lave et mere risikobaseret tilsyn. Det tager jeg alvorligt".

”Jeg har noteret mig, at Forsyningstilsynet i 2023 vil udarbejde en samlet tilsynsstrategi, der fastlægger rammerne et mere risikobaseret tilsyn. Dette vil i sidste komme forbrugerne til gode og samfundet til gode”.

”Forsyningstilsynet er sat i verden for at understøtte en stabil forsyningssektor med den grønne omstilling for øje. Forsyningstilsynet skal sikre lave priser til forbrugerne og klare rammer for selskaberne - uden unødige administrative byrder. Undersøgelsen viser, at Forsyningstilsynet faktisk finder det, de leder efter".

”Jeg kan se, at i 2018-2021 har tilsynet fundet lovbrud i knap halvdelen af de kontrollerede aftaler. Derfor har forsyningsselskaberne også skulle nedsætte deres priser for 62 mio. kr. for forbrugerne. Dette understreger, at Forsyningstilsynet spiller en vigtig rolle for at sikre lave priser for forbrugerne herunder at selskaberne overholder loven."

"Rigsrevisionen peger særligt på varmeområdet. Klimaaftalen for grøn strøm og varme viser, at der er en bred politisk opbakning til serviceeftersyn af varmeforsyningsloven. Her skal vi bl.a. sikre, at Forsyningstilsynet har de rigtige rammer. Jeg ser gerne, at Forsyningstilsynet kommer til at spille en større rolle på varmeområdet.”

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil nu udarbejde en ministerredegørelse til Rigsrevisionen og Statsrevisorerne om, hvordan ministeriet vil imødekomme anbefalingerne i beretningen. Læs beretningen på Rigsrevisionens hjemmeside.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien