Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har modtaget evaluering af Forsyningstilsynet

Publiceret 20-02-2023

Som et led i aftalen "Et stærkt Forsyningstilsyn" har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet modtaget evalueringen af Forsyningstilsynet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har modtaget evalueringen af Forsyningstilsynet som led i aftalen ”Et stærkt Forsyningstilsyn”, hvor det blev besluttet, at der skulle foretages en evaluering af tilsynet.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtaler:

"Det er et fornuftigt princip, at der bliver fulgt op på de ting, vi sætter i søen. Med evalueringen af Forsyningstilsynet har vi nu et grundlag for at vurdere, om der er behov for nye tiltag. Jeg har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal hjælpe med at føre evalueringen fra pen og papir til handling - til gavn for både forbrugere, selskaber og for den grønne omstilling."

Læs evalueringen her

Læs mere om Forsyningstilsynet her

Fakta

  • Evalueringen er en ekstern evaluering udarbejdet af Implement Consulting Group og BDO, og er udarbejdet som led i aftalen ”Et stærkt Forsyningstilsyn”
  • Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed på el, gas-, fjernvarme- og affaldsområdet under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Forsyningstilsynet skal skabe rammerne for en velfungerende forsyningssektor med høj effektivitet, sikker og stabil forsyning til lavest mulige priser og omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien