EU-Kommissionen har præsenteret en elmarkedsreform

Publiceret 14-03-2023

EU-Kommissionen har i dag præsenteret forslag til en elmarkedsreform, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet nu vil analysere. Fra dansk side er det vigtigt at holde fast i den nuværende markedsmodel i de kommende forhandlinger.

EU har i dag en velfungerende markedsmodel for el, som er med til at sikre forsyningssikkerheden i EU og fremme investeringer i vedvarende energi. Og det er den markedsmodel, som vi skal holde fast i, når forhandlingerne om en elmarkedsreform sætter i gang.

EU-Kommissionen har med sit forslag taget første skridt. Et forslag, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet nu vil analysere nærmere som forberedelse til de kommende forhandlinger.

Forslaget lægger op til en målrettet reform med mere begrænsede justeringer end det, der tidligere har været drøftet. Det har Danmark arbejdet for ved at samle en kreds af lande for en markedsorienteret tilgang, der skal sikre den grønne omstilling omkostningseffektivt og med høj forsyningssikkerhed til gavn for forbrugerne.

Men for Danmark er arbejdet endnu ikke slut.

”Elmarkedet har stået sin prøve i løbet af det seneste år, og det har vist sig at kunne klare massive eksterne – og uforudsete – chok. Vi vil fra dansk side gå aktivt ind i de kommende forhandlinger med fokus på at fastholde et markedsdrevet elmarked, for det er netop et velfungerende elmarked, som fremmer investeringerne i vedvarende energi, ” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard rejser torsdag til Bruxelles, hvor han bl.a. skal mødes med energikommissær Kadri Simson for at drøfte elmarkedsreformen.

Læs mere om EU-Kommissionens forslag til en elmarkedsreform her.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien