Nye regler baner vejen for Danmarks første geotermianlæg i stor skala

Publiceret 02-03-2023

I Danmarks undergrund findes det næste danske energieventyr, som kan give grøn og stabil varme i de danske radiatorer. Med Folketingets vedtagelse af nye regler for geotermisk varme banes vejen for det første geotermiske anlæg i storskala i Danmark.

Der findes enorme reservoirer af varmt vand i Danmarks undergrund. Nu skal vandet pumpes op af jorden og forsyne danske boliger med fjernvarme fra en grøn og stabil energikilde. Det sker efter, at Folketinget i dag har vedtaget en ny lov, der baner vejen for Danmarks første geotermianlæg i stor skala i Aarhus, og som forventes at blive EU's største af sin slags. Det er fjernvarmeselskabet Kredsløb og geotermiselskabet Innargi A/S, der står bag det store projekt, der inden udgangen af 2030 forventes at kunne dække ca. 20 procent af fjernvarmebehovet i Aarhus.

”Vores ambitiøse klimamål gør det nødvendigt at tage alle grønne energiteknologier i brug. Med de nye regler baner vi vejen for grøn varme fra undergrunden til 35.000 aarhusianske hjem ved at give gode betingelser for investeringer, mens vi samtidig holder hånden under forbrugerne”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Ny prisregulering af geotermisk varme

I december 2021 blev et bredt flertal enige om, at den nuværende prisregulering ophæves for levering af geotermisk varme. Prisfastsættelse sker fremadrettet gennem en kontrakt mellem fjernvarmeselskab og geotermioperatør, der lægger et loft over de omkostninger, forbrugerne kommer til at betale for den geotermiske varme. Forsyningstilsynet skal som uafhængig myndighed sige god for undtagelsen og kontrollere, at betingelserne er opfyldt. Samtidig sikres det, at forbrugerne ikke skal bære risikoen i forbindelse med de kilometer-dybe boringer i undergrunden.

Stort potentiale

I Danmark vurderes geotermi at kunne dække op mod 15-20 pct. af varmebehovet. Og der arbejdes allerede på at udnytte geotermi i Hovedstaden, Holbæk og Skanderborg.

”Der arbejdes allerede på lignende projekter i andre byer, og jeg håber, at disse på sigt kan følge Aarhus trop, så vi udnytter det varme vand under vores fødder til fulde, og flere danskere forsynes med grøn varme fra undergrunden”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Det var et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, der i 2021 åbnede mulighederne for det nye energieventyr.

Fakta

  • Udnyttelse af geotermisk varme kan ske ved at pumpe mere end 40 grader varmt vand op fra en dybde på 1-2 km.
  • Det vurderes, at geotermi kan dække op mod 15-20 pct. af Danmarks samlede varmebehov.
  • I et geotermisk anlæg pumpes det varme geotermiske vand op til overfladen, varmen høstes og overføres til vandet i fjernvarmenettet i et lukket kredsløb. Herefter pumpes det geotermiske vand ned i undergrunden igen. Energikilden er uudtømmelig. Geotermi er derudover en grøn energikilde, der ikke er afhængig af vejret, men derimod kan levere varme året rundt tappet direkte fra Danmarks undergrund.
  • Projektet i Aarhus kan igangsættes uden statslig støtte.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien