Klimaministeren udpeger tre nye medlemmer af Klimarådet

Publiceret 01-03-2023

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har udpeget tre nye medlemmer af Klimarådet. Det sker, fordi tre medlemmer udtræder efter to fulde udpegningsperioder.

Klimaministeren har udpeget tre nye medlemmer af Klimarådet. De er alle udpeget for en fireårig periode - fra 1. marts 2023 til 28. februar 2027.

Det er Klimarådet selv, som indstiller formanden og medlemmer til rådet. Herefter udpeger klima-, energi- og forsyningsministeren formelt rådsmedlemmerne.

De tre nye medlemmer af Klimarådet er:

  • Marie Münster, professor i energisystemanalyse ved Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet
  • Bo Jellesmark Thorsen, institutleder og professor i anvendt økonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet
  • Brita Bye, dr.polit., forsker ved afdelingen for energi- og miljøøkonomi ved Statistisk sentralbyrå, Norge

Klimarådet skal ifølge klimaloven sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet. Det er på den baggrund, udpegningen er sket.

Lars Aagaard ønsker de tiltrædende medlemmer af Klimarådet tillykke med hvervet. Han takker samtidig de tre afgående medlemmer, der udtræder efter to fulde udpegningsperioder, for deres arbejde.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA

Klimarådet

  • Klimarådet har til opgave at bistå klima-, energi- og forsyningsministeren i fastsættelse af nationale klimamålsætninger, at give årlige anbefalinger med vurdering af, om regeringens klimaindsats anskueliggør klimamålene, at gøre status over Danmarks internationale målsætninger og at kommentere den årlige klimastatus og -fremskrivning.
  • Klimarådets medlemmer udpeges for en periode på fire år. Genudpegning kan ske én gang. Formanden og nye medlemmer af Klimarådet vælges ved indstilling af Klimarådet selv og udpeges herefter formelt af klima-, energi- og forsyningsministeren. Rammerne for Klimarådets arbejde er beskrevet i klimaloven fra 2020.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien