Yderligere fire åben dør-projekter får grønt lys

Publiceret 20-03-2023

Energistyrelsen har i dag meddelt, at de genoptager sagsbehandlingen af yderligere fire havvindmølleprojekter under åben dør-ordningen. Det drejer sig om Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark. I alt har de fire projekter en samlet kapacitet op mod 760 MW.

”Det er godt, at myndighederne nu har en afklaring på yderligere fire åben dør-projekter. Det er vigtigt, at alle projekter får en hurtig afklaring, og derfor fortsætter myndighederne, indtil alle ansøgere har fået klar besked. Det har allerhøjeste prioritet”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med statsstøttesekretariatet, vurderet, at projekterne ikke er i strid med EU-retten, og at projekternes eventuelle fremtidige etableringstilladelser og elproduktionstilladelser heller ikke vil være i strid med EU-retten. Alle fire projekter har fået forundersøgelsestilladelse for flere år siden og dermed da markedssituationen var en anden end i dag.

Energistyrelsen stillede den 1. februar 2023 sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål. Den 3. marts fik projekterne Aflandshage Havvindmøllepark og Frederikshavn Havvindmøllepark ligeledes grønt lys til at fortsætte.

 

Kontakt ministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien