Danmark overtager formandskabet i Nordsøsamarbejdet

Publiceret 20-11-2023

Det vigtige energisamarbejde på tværs af Nordsøens lande får nyt formandskab. Danmark vil med klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard arbejde for at gøre Nordsøen til Europas energihub og sikre en hurtigere udbygning af meget mere vedvarende energi i Nordsøen.

Målet er at sikre Europas energiforsyning ved at udvikle Nordsøen til Europas største energihub, hvor alle relevante teknologier for vedvarende energi samles. Vejen derhen er massiv udbygning af vedvarende energi og udnyttelse af det enorme potentiale, Nordsøen rummer.

Det er det, der står øverst på Danmarks tjekliste som nyt formandskab for Nordsøsamarbejdet (NSEC). Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard deltog i ministermødet i Haag, hvor formandsskabet blev overrakt fra Nederlandenes klima- og energiminister Rob Jetten. Energikommissær Kadri Simson vil fortsætte som medformand.

Formålet med Nordsøsamarbejdet er at fremme udbygningen af vedvarende energi i hele Nordsøen ved bl.a. at samarbejde om medlemmernes udbygning af infrastruktur og vedvarende energikilder i Nordsøen.

Nordsøen rummer et enormt energi potentiale, som kan hjælpe Europa på vej mod selvforsyning, og hvor der kan sættes projekter i gang, der strækker sig på tværs af landegrænser. Vi har ambitionerne, nu er det den svære implementering, der skal til. Det kræver, at vi luger ud i gammelt regelukrudt og får sikret nye tidssvarende rammer for marked og infrastruktur - så vi kan gøre Nordsøen til en grøn energihub, hvor industrien helt naturligt søger hen, fordi der er let adgang til energi,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Medlemmerne af samarbejdet, der har eksisteret siden 2016, er Danmark, Belgien, Nederlandene, Frankrig, Tyskland, Sverige, Norge, Irland, Luxemburg og EU-Kommissionen. Herudover deltager Storbritannien også på teknisk niveau.

Det er anden gang, at Danmark har formandsskabet. Sidste gang var i 2019, hvor man udarbejdede Nordsøsamarbejdets flerårige arbejdsprogram. Denne opgave står man over for igen i 2024, hvor arbejdsprogrammet skal opdateres.  

Fakta

  • Danmark overtager formandskabet fra 1. januar 2024.
  • I årene 2020 til 2023 har samarbejdet bl.a. fokuseret på hybrid- og samarbejdsprojekter, støtte af regulering og finansiering og levering af EU’s 2050-mål for vedvarende energi.
  • I 2022 styrkede Danmark samarbejdet i Nordsøen ved at afholde det første Nordsøtopmøde i Esbjerg.
  • Med det danske formandskab for Nordsøsamarbejdet vil man føre samarbejdet videre med målet om at implementere de satte ambitioner.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien