Udenlandske erfaringer med borgerinddragelse

Storbritannien

Storbritannien lancerede ultimo januar 2020 borgertinget ”Climate Assembly UK”. Det består af 100 repræsentativt udvalgte borgere, som mødes over 4 weekender i foråret 2020, hvor de pba. ekspertoplæg m.m. vil diskutere og komme med forslag til, hvordan landet kan nå netto-nulemission i 2050.

Frankrig

Den franske præsident Emmanuel Macron lancerede primo januar 2020 Convention Citoyenne Pour Le Climat. Det er et national borgerting om klima, som består af 150 tilfældigt udvalgte franskmænd. Borgertinget skal præsentere sit forslag til reduktioner af drivhusgasser til den franske nationalforsamling.

Belgien

Den tysktalende del af Belgien har etableret et Bürgerrat, der består af 24 medlemmer, som over 18 måneder organiserer og sætter agendaen for Bürgerversammlungen, hvor 50 borgere mødes 3 weekender over 3 måneder.

Irland

Irland gennemførte i 2016-18 en række borgertingssamlinger med emnerne abort, ældre, fixed-term parliaments, klima mv. Det irske borgerting første bl.a. til en folkeafstemning om retten til fri abort, hvor et flertal stemte for. Resultatet førte efterfølgende implementeret i irsk lovgivning.

Australien

Syd-Australien etablerede i 2016 to Citizens’ juries (50 personer plus en jury på 350 perso-ner), som mødtes over 5 weekender for at debattere en anbefaling fra the royal commission om etablering af et atomaffaldsdepot fra andre lande på australsk jord.