Tidligere arrangementer

Seminar om CO₂ standarder og betydningen for CCS-værdikæden

Det andet seminar i interessentforummet for CCUS afholdes d. 6. april kl. 9-11 med fokus på CO2 standarder og betydningen for CCS-værdikæden samt udviklingen af et fælleseuropæisk marked for lagring af CO2. Arrangementet afholdes med mulighed for fysisk eller online deltagelse. Der forventes stor efterspørgsel på deltagelse, hvorfor fysisk deltagelse begrænses til én person pr. organisation.

Dagsorden
- 09:00-09:10 Velkomst herunder status på CCS strategiarbejdet og rammesætning af dagens tema v. Anders Hoffmann, Afdelingschef Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
-
 09:10-09:20 CO₂-standarder og betydningen for opbygning af CO₂-lager v. Søren Reinhold Poulsen, Project Director INEOS
- 09:20-09:30 Transport af CO₂ med lastbil, hvad betyder standarder? v. Henrik Thomsen, Market Manager Linde Gas
- 09:30-09:40 Et perspektiv fra Aker Carbon Capture på behovet for standardisering indenfor CCUS v. Peter Thoft Knudsen, Sales Director, Aker Carbon Capture
- 09:40-10:45 Paneldialog
- 10:45-11:00 Opsamling v. Anders Hoffmann, Afdelingschef Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Se slides fra seminar her

_____

Aktuelt

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien