Tidligere arrangementer

Regeringen og et bredt politisk flertal blev d. 14. december 2021 enige om en aftale om fangst, transport, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark. Med aftalen nedsættes der et interessentforum for CCUS i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvor alle interesserede myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner, finansielle institutioner og interesseorganisationer mv. inviteres ind. Forummet skal bl.a. understøtte fastholdelse og udvikling af grønne danske jobs med et teknologineutralt og markedsbaseret fokus.

_____

Webinar – offentliggørelse af første fase af CCUS-puljens udbudsmateriale

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet afholder sammen med Energistyrelsen d. 2. maj kl. 10-10:30 et webinar vedr. offentliggørelse af udbudsmaterialet for CCUS-puljens første fase. Arrangementet optages med henblik på offentliggørelse af videoen efterfølgende.

På webinaret vil afdelingschef Anders Hoffmann og kontorchef Henrik Sulsbrück bl.a. fortælle om input fra markedsdialogen samt videre proces for udbuddet af puljen, herunder den kommende prækvalifikations- og tilbudsfase.

Slides fra webinar 

 

Aktuelt

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien