Klima-, energi- og forsyningsministeren

Lars Aagaard (M) tiltrådte som klima-, energi- og forsyningsminister den 15. december 2022.

Download fotos af Lars Aagaard her

 

CV

Lars Aagaard Møller, født 13. august 1967 i Odense, søn af pensionist Ejgil Aagaard Jørgensen og pensionist Aase Aagaard Jørgensen. Har børnene Neel fra 2001 og Thora fra 2005. 

Parlamentarisk karriere

Klima-, energi- og forsyningsminister fra 15. december 2022.

Uddannelse

Ledelsesnetværk 360 grader, 360 A/S, København, 2020-2022.
Forhandlingsteknik, CBS, 2019.
Executive board governance, CBS, 2018.
Cand.scient.adm., RUC, 1987-1994.
Samfundsvidenskabelig og matematisk student, Nordfyn Gymnasium, 1983-1986.
Folkeskolens afgangseksamen, Kroggårdsskolen, Odense, 1974-1983.

Beskæftigelse

Administrerende direktør, Dansk Energi, 2009-2022.
Viceadministrerende direktør, Dansk Energi, 2007-2009.
Kontorchef, Erhvervsministeriet, 2004-2005.
Miljø- og energichef, Dansk Industri, 2004-2007.
Planlægningschef og konsulent, Teknologisk Institut, 1995-2000.
Erhvervspolitisk konsulent, Københavns Amt, 1994-1995.

Tillidshverv

Medlem af Aftagerpanelet, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 2021-2022.
Medlem af Digitaliseringspartnerskabet fra 2021.
Medlem af Task Force Klimaneutral 2030 fra 2020.
Medlem af Klimarådet i Frederiksberg kommune, 2020-2021.
Leder af Sekretariat for klimapartnerskabet for energi- og forsyningssektoren, 2019.
Medlem af det Miljøøkonomiske Råd under de Økonomiske Råd, 2015-2022.

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien