Love og regler

Læs mere om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets lovarbejde. Hvilke lovforslag er i høring eller under behandling? Find årets lovprogram og de gældende love.

Lovforslag i høring

På Høringsportalen kan du se de lovforslag, som ministeriet har sendt i høring.

Høringsportalen (link til www.hoeringsportalen.dk)

Lovprogram 

Regeringens lovprogram for Folketingsåret 2019-2020 har til formål at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i. 
Regeringens samlede lovprogram ( link til www. regeringen.dk)

Gældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag, bekendtgørelser m.m., der er gældende på ministeriets område. 

Gældende love på ministeriets område (link til www.retsinformation.dk) 

Lovforslag under behandling

På Folketingets hjemmeside kan du følge behandlingen af ministeriets lovforslag. 

Lovforslag under behandling (link til www.ft.dk)

Temaer

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Havvindmøller

En ambitiøs og bindende klimalov

Den brede opbakning blandt Folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.

Læs mere om klimaloven her

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien