Strategi & styring

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er organiseret som en koncern. Koncernstyringen omfatter en række fælles mål, strategier og politikker, som stræber efter energi- og forsyningsydelser i verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar grøn omstilling.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kan både bidrage med vækst og øget værdi for samfundet gennem sikker og effektiv forsyning, og vi kan bidrage til at forebygge yderligere klimaudfordringer gennem en holdbar grøn omstilling og en fremtidssikret forvaltning af energiområdet.

Forstå og forme fremtiden – Udviklingsstrategi 2019-2022

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udviklingsstrategi beskriver de områder, hvor vi som samlet koncern skal fokusere vores udviklingsindsats over de kommende år.

Vores strategiske fokus på udvikling skal sikre en effektiv koncern, der er gearet til fremtiden. Med en teknologisk og samfundsmæssig udvikling, der er eksponentiel, skal Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kunne forstå udviklingen og være med til at forme fremtiden. Det kræver en tilpasningsdygtig og handlekraftig koncern, som udnytter nye teknologiske muligheder.

Vores ambition er, at den samlede koncern skal skabe mest mulig værdi for samfundet på den mest effektive måde. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udviklingsstrategi identificerer derfor de indsatsområder, hvor koncernen skal fokusere og investere ressourcer for at styrke værdiskabelsen for vores brugere og for samfundet.

Se ministeriets udviklingsstrategi 2019-2022  

Mål- og resultatplaner

Ministeriets institutioner udarbejder årligt mål- og resultatplaner. Planerne afspejler politiske- og organisatoriske målsætninger, ministeriets udviklingsstrategi såvel som institutionernes egne strategiske målsætninger.

Resultatkontrakter med ministeriets styrelser

Energistyrelsens mål- og resultatplan

Geodatastyrelsens mål- og resultatplan

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitets mål- og resultatplan

GEUS's resultatkontrakt

DMI's mål- og resultatplan

Temaer

Oprettelse af interessentforum for CCUS

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet inviterer til første seminar i nyoprettet interessentforum for CCUS.

Det første seminar i afholdes on-line. 9. februar kl. 9-11

Læs mere her 

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien