Strategi & styring

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Koncernstrategi – Et klimaneutralitet samfund i vækst og balance

Formålet med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Koncernstrategi er at sætte en klar og præcis retning for, hvad vi i koncernen arbejder for at opnå (vores vision), de vigtigste udviklingsindsatser (vores tre kernemissioner) samt de tilgange til vores arbejde, vi ser som afgørende for at vi lykkes.

Vores vision er et klimaneutralt samfund i vækst og balance. Det vil opnå ved at:

  • Udvikle grundlaget for en grøn omstilling i Danmark og globalt.
  • Udvikle rammerne for fremtidens grønne, effektive og sikre forsyningssektor.
  • Skabe autoritative data og viden for de gode beslutninger.

For at lykkes med vores vision og kernemissioner ser vi det som afgørende, at vi vedvarende har fokus på vores faglighed, samarbejde og trivsel.

Koncernstrategien kan ses og hentes som PDF her 

 

Mål- og resultatplaner

Ministeriets institutioner udarbejder årligt mål- og resultatplaner. Planerne afspejler politiske- og organisatoriske målsætninger, ministeriets udviklingsstrategi såvel som institutionernes egne strategiske målsætninger.

Resultatkontrakter med ministeriets styrelser

Energistyrelsens mål- og resultatplan

Geodatastyrelsens mål- og resultatplan

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitets mål- og resultatplan

GEUS's resultatkontrakt

DMI's mål- og resultatplan

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien