Klimahandlingsplan 2020

Publiceret 20-12-2020

I tråd med klimaloven offentliggør regeringen den første klimahandlingsplan, der samler de sektorstrategier, der er aftalt med Folketinget, samt regeringens forslag til et 2025-mål. Med sektorstrategierne er der taget beslutninger, der sikrer reduktioner på forventet 7,2 mio. ton CO2e i 2030, samt målrettede udviklingstiltag og en klar retning for yderligere reduktioner frem mod 2030.

I tråd med aftale om klimalov skal regeringen i 2020 offentliggøre en klimahandlingsplan. Fremadrettet skal regeringen hvert femte år præsentere en samlet klimahandlingsplan med et tiårigt sigte. Det skal sikre løbende fremdrift frem mod klimaneutralitet i 2050. Den første samlede klimahandlingsplan består af de sektorstrategier, der er aftalt med Folketinget, igangsatte initiativer til inddragelse af erhvervsliv og civilsamfund samt indikatorer for de forskellige sektorer. Sektorstrategierne, Fynsværkets beslutning om kulstop, aftale om grøn skattereform og finanslovaftalerne for 2020 og 2021 bringer den samlede forventede reduktion op på 7,2 mio. tons i 2030. Det svarer til en tredjedel af de nødvendige reduktioner frem mod 2030. 

”Vi har ti år til at nå 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne. Vi har travlt – ingen tvivl om det. Men vi er godt på vej. Den ekstraordinære Corona-situation rykker ikke ved vores målsætning. Det er klimahandlingsplanen en understregning af. I et år, som ingen kunne have forudset, har vi sammen med brede flertal i Folketinget og erhvervslivet truffet beslutninger, der bringer os op på en reduktion på 7,2 mio. tons i 2030. Jeg vil gerne takke partierne for et godt samarbejde, der har ledt til et markant skridt mod vores mål.”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

I forbindelse med handlingsplanen foreslår regeringen et indikativt mål på 46-50 procent i 2025. I tråd med aftale om klimalov foreslås der et spænd. Med målet vil regeringen sikre fremdrift samtidig med, at de langsigtede mål opfyldes på den mest hensigtsmæssige måde.

”Regeringen vil gerne have et ambitiøst klimamål for 2025. Det er vigtigt, at vi også på den korte bane handler og sætter gang i reduktioner. Samtidigt er det vigtigt, at vi ikke i vores iver efter at gøre noget i 2025 -  i stedet for et eller to år senere - vælger løsninger, som er ekstremt dyre eller ineffektive - og som i sidste ende ikke lægger den bedste vej frem mod de 70 procent i 2030.” siger klimaminister Dan Jørgensen.

I 2021 skal der forhandles en sektorstrategi for landbruget, ligesom der blandt andet udarbejdes en strategi for elektrificering af Danmark, en grøn infrastrukturplan og en samlet strategi for udviklingen af Power-to-X og fangst og lagring af CO2.

Klimahandlingsplan 2020a.pdf

Kontakt: Klimaministeriets pressetelefon på 4172 3805.

Fakta

  • Klimahandlingsplanen indeholder sektorstrategier og indikatorer for den grønne omstilling af affaldssektoren, transportsektoren, energisektoren, byggeriet og industrien samt tiltag målrettet inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund. Tidligt i 2021 vil regeringen fremlægge et udspil for landbruget.
  •  I tråd med Klimarådets anbefaling går regeringens vej til målet ad to spor: Et implementeringsspor og et udviklingsspor. 
  • I udviklingssporet investerer regeringen massivt i modningen af nye teknologier som PtX og fangst og lagring af CO2 og udviklingen af nye virkemidler i landbruget. 
  • I implementeringssporet træffes der beslutninger om kendte virkemidler, der kan levere reduktioner nu og her fx udfasning af oliefyr, energieffektiviseringer, elektrificering af industrien, udtag af lavbundsjorde og elbiler. 
  • Klimarådet vurderer, at implementeringssporet kan levere en reduktion på 10,9 mio. ton CO2e i 2030 med kendte virkemidler. 
  • Klimahandlingsplanen har sammen med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 og Fynsværkets beslutning om kulstop en samlet reduktionseffekt på 7,2 mio. ton CO2e i 2030. Hertil kommer reduktioner fra en sektorstrategi for landbruget.

 

Om klimahandlingsplanen 

  • I tråd med aftalen om klimalov skal regeringen i 2020 offentliggøre en klimahandlingsplan. 
  • Ifølge klimaloven skal regeringen hvert femte år fremlægge en klimahandlingsplan med et tiårigt sigte. 
  • Regeringen vil løbende sikre opfølgning med nye beslutninger om reduktioner i alle sektorer for at sikre den nødvendige fremdrift mod 70 pct. målet. 
  • I det årlige klimaprogram, vurderer klima- energi- og forsyningsministeren, om Danmark er på rette vej mod indfrielsen af målet.

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien