Danmark udtræder af energichartertraktaten

Publiceret 13-04-2023

Regeringen ønsker, at Danmark skal udtræde af Energichartertraktaten. Det skyldes blandt andet mulige bekymringer og risici for den grønne omstilling.

Regeringen har besluttet at arbejde for at træde ud af energichartertraktaten (ECT). ECT er en handels- og investeringsaftale, der har til formål at skabe sikre rammevilkår og gøre det attraktivt for private investorer at investere mellem landene på energiområdet. Aftalen beskytter både grønne og fossile energiinvesteringer. Beskyttelsen af fossile investeringer har givet anledning til udfordringer og bekymringer i nogle lande i forbindelse med omstillingen væk fra fossil energi. En række EU-lande har derfor besluttet at melde sig ud af ECT.

”Vi har som politikere en vigtig opgave med at sætte de bedst mulige rammer for den grønne omstilling. Som Energichartertraktaten ser ud nu skaber den unødig usikkerhed om den grønne omstilling. Det har været en afvejning, for traktaten omfatter også grønne investeringer. Vi har dog rammer i dansk lovgivning og i andre internationale samarbejder, der sikrer, at investorer trygt kan lægge deres penge i grønne projekter både i Danmark og i andre lande. Samlet set skaber Energichartertraktaten større usikkerhed om investeringer end sikkerhed,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Både EU og en række EU-lande er medlemmer af ECT, men det seneste år har bl.a. Tyskland, Frankrig og Nederlandene tilkendegivet, at de vil melde sig ud. Der har de seneste år pågået forhandlinger om en mulig modernisering af traktaten, som de pågældende lande dog ikke vurderer er tilstrækkelig. Der er nu uvist, om moderniseringen kan gennemføres. Danmark arbejder for, at der i EU findes en løsning, som tillader vedtagelse af moderniseringen både af hensyn til de lande, som ønsker at forblive i traktaten, og for at sikre de bedst mulige vilkår i den 20-årige solnedgangsperiode efter udtrædelse, hvor Danmark fortsat vil være omfattet af traktatens vilkår. Regeringen vil endvidere arbejde for en koordineret udtræden blandt EU og EU-landene.

En endelig beslutning om dansk udtrædelse af ECT kræver, at der indhentes samtykke fra Folketinget.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Læs mere her

   

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Borgertinget på klimaområdet

Danmarks borgerting består af 99 danske borgere, der skal diskutere forskellige klimadilemmaer.

Læs mere om borgertinget

Billede af tekst "Regeringens klimapartnerskaber"

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

Skoleelever

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Vindmølle nedefra

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien