Ministeriets organisering

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets koncern består af 5 styrelser og 3 institutioner, der arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for klima-, energi- og forsyningsområdet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets enheder

Departementets organisering

Klima-, Energi- og Forsyningsminister

Dan Jørgensen

Departementschef

Afdelingschef

Anders Hoffmann

Afdelingschef

Henrik Kjærgaard

Afdelingschef

Marie Hindhede

Temaer

Klima for skoleelever

Er du skoleelev, og vil du gerne vide mere om, hvordan og hvorfor klima hænger sammen med vores energiforbrug, så er du havnet det rigtige sted.

Klima for skoleelever

Partnerskabernes anbefalinger

Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet samt et Grønt Erhvervsforum

Læs mere om partnerskaberne her

En ny ambitiøs og bindende klimalov

Den brede opbakning blandt Folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden.

Læs mere om klimaloven her

Billede af ungeklimarådet og ministeren

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet

Eksportstrategi

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet.

Læs mere om Eksportstrategien

Forsyningsstrategi

Regeringen har udarbejdet en forsyningsstrategi, som er den første samlede strategiske ramme for forsyning til de danske husstande og virksomheder.

Læs mere om Forsyningsstrategien