Borgerting på klimaområdet

Klima og vejr

Danmarks Borgerting diskuterer forskellige klimadilemmaer.

Danmarks Borgerting på Klimaområdet har til formål at inddrage et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i tilrettelæggelsen af dansk klimapolitik. Borgertinget består af 99 medlemmer, der er udvalgt på baggrund af nogle enkle kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst, så de bedst muligt repræsenterer den danske befolkning. Medlemmerne har til opgave at debattere forskellige borgernære dilemmaer, som er forbundet med klimaudfordringerne, så borgerne kan få deres stemmer hørt i tilrettelæggelsen af klimapolitikken.

 

Et digitalt forsamlingshus.

Klimaborgertinget fungerer som et digitalt forsamlingsrum, hvor borgere fra København, Hirtshals, Nyrup og mange andre steder i hele Danmark vender og drejer klimakrisen foran computeren. Borgertingets medlemmer mødes digitalt med et fælles formål: at diskutere og komme med konkrete forslag til løsninger på klimakrisen til politikerne på Christiansborg.

Medlemmerne bygger deres diskussioner på faglige oplæg, fælles debatter og afstemninger. For at klæde borgerne på til at diskutere dilemmaer og spørgsmål, som klimakrisen stiller det danske samfund, er der ved Borgertingets samlinger løbende indkaldt relevante eksperter til at holde oplæg. Der har blandt andre været oplæg af Peter Mølgaard, som er formand for Klimarådet, Brian Vad Mathiesen, som er professor ved Aalborg Universitet, og Katherine Richardson, som er professor ved Københavns Universitet.

 

119 anbefalinger til den grønne omstilling.

Efter fem måneders debat og diskussion mundede Borgertinget arbejde den 29. april 2021 foreløbigt ud i 119 konkrete anbefalinger til den grønne omstilling, som er blevet overdraget til klima-, energi, og forsyningsministeren og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (KEF udvalget).

Anbefalingerne fra Borgertingets medlemmer spænder bredt og omhandler alt fra forslag om undervisning i klimakrisen i folkeskolen til klimafgifter, nye madvaner og en grøn grundlov. For at nå frem til anbefalingerne har borgerne diskuteret en bred vifte af emner relateret til folkeoplysning, inddragelse og adfærd, finansiering og afgifter, landbrug, areal og ressourcer, transport, og teknik i landskabet.

Borgertingets rapport og de 119 anbefalinger kan læses her. 

Borgertingets medlemmer mødes igen til efteråret 2021, hvor de vil arbejde videre med at detaljere anbefalingerne til den grønne omstilling. 

Nye datoer for Borgertingets samlinger i efteråret

Borgertinget på klimaområdet afleverede deres første anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren samt Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg d. 29. april 2021. Men arbejdet stopper ikke her. Borgertinget skal mødes igen til anden fase af deres arbejde, som tager højde for de gode erfaringer samt nye lærringer, der blev gjort i første fase. Borgertinget vil blive sammensat af nye medlemmer samt medlemmer, der har deltaget før. Borgertinget vil både mødes fysisk over to weekender, samt arbejde online over nogle hverdagsaftener. Borgertingets fysiske samlinger forudsætter den positive udvikling i COVID-19 genåbningen, og der tages forbehold for eventuelle ændringer. Det vides endnu ikke, hvor de fysiske weekendsamlinger vil blive afholdt. Da der er tale om deltagelse af borgere fra hele Danmark vil der være rejseaktiviteter forbundet med deltagelse. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet dækker transportomkostninger op til 700 kr. pr. weekend (fly og taxakørsel dækkes ikke), kost- og logi samt honorarudbetaling på 1.000 kr. pr. weekend og 1.000 kr. i alt for deltagelse i alle online aktiviteter. Honorarudbetaling forudsætter fremmøde og kan i alt max udgøre 3.000 kr. for deltagelse i alle aktiviteter. 

Borgertinget mødes på følgende datoer:

Fysiske weekendsamlinger:

- 30.-31. oktober kl. 9-17 begge dage
- 27.-28. november kl. 9-17 begge dage 

Online samlinger:

- 3. november kl. 18-21
- 10. november kl. 18-21
- 17. november kl. 18-21
- 24. november kl. 18-21
- 15. december kl. 17-21 

Værd at vide om Borgertinget

Hvordan udvælges de 99 borgere?

Medlemmer fra første fase af Borgertinget har mulighed for at fortsætte i Borgertingets anden fase, som foregår i efteråret 2021. Danmarks Statistik foretager udvælgelsen af de resterende medlemmer, således at sammensætningen af de 99 medlemmer er så repræsentativ som mulig. I udvælgelsen til Borgertingets anden fase er der 3 processer. 1. trin er udtræk af en simpel tilfældig stikprøve på 10.000 personer fra den aktuelle befolkning af voksne, der alle får mulighed for at tilmelde sig. 2. trin er telefonisk opkald til personerne i stikprøven. 3. trin er udvælgelsen, hvor de blandt de tilmeldte sammensætter den gruppe, der bedst muligt skal afspejle den danske befolkning på enkle kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.

Hvordan tilmelder man sig Borgertinget?

Man kan ikke tilmelde sig Borgertinget. Det er Danmarks Statistik, som foretager udvælgelsen af Borgertingets medlemmer.

Hvad skal Borgertinget diskutere?

Rammen for første fase har været klimalovens guidende principper om, at klimaindsatsen skal ske under hensyntagen til sunde offentlige finanser, omkostningseffektivitet, beskæftigelse, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft. I anden fase som foregår i efteråret 2021 vil Borgertingets medlemmer i høj grad selv skulle præge, hvilke dilemmaer de ønsker at tage op. 

Hvor mødes Borgertinget?

Borgertinget vil både mødes fysisk over to weekender, samt arbejde online over nogle hverdagsaftener. Borgertingets fysiske samlinger forudsætter den positive udvikling i COVID-19 genåbningen, og der tages forbehold for eventuelle ændringer. Det vides endnu ikke, hvor de fysiske weekendsamlinger vil blive afholdt. Borgertinget vil derefter præsentere deres anbefalinger for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og klima-, energi- og forsyningsministeren.

Hvem er sekretariat for Borgertinget?

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er koordinerende sekretariat for Borgertinget.

Hvem står for indholdet i Borgertinget?

Koncept og program for Borgertinget er udviklet i samarbejde med Teknologirådet, der også står for faciliteringen af Borgertingets samlinger.

Hvor kan man følge med i Borgertingets arbejde?

Optagelser med ekspertoplæg fra Borgertingets samlinger vil blive lagt offentligt tilgængeligt efter endte samlinger. Denne side opdateres løbende med relevante links.