NEKST-arbejdsgruppe Farvel til gas i danske hjem

Den nationale energikrisestab, NEKST, skal øge tempoet i den grønne omstilling. Her kan du læse mere om NEKST-arbejdsgruppen Farvel til gas i danske hjem.

NEKST-arbejdsgruppen Farvel til gas i danske hjem har siden april 2023 arbejdet målrettet med at identificere og adressere de barrierer, der forhindrer udrulningen af grønne varmeløsninger. NEKST-arbejdsgruppen har løbende arbejdet med konkrete initiativer til at fjerne disse barrierer. 

Arbejdsgruppen Farvel til gas i danske hjem er sammensat af medlemmer med konkret erfaring og viden om udrulning af fjernvarme og andre grønne varmeløsninger.

Arbejdsgruppen fokus er tre centrale spor inden for udrulning af fjernvarme og udfasning af olie- og gasfyr:

1. Fjernvarmeprojekter og tiltag på plads hurtigst muligt.

2. Hurtig og effektiv udrulning af grøn varme 

3. grønne individuelle varmeløsninger.

Her er medlemmerne i NEKST-arbejdsgruppen Farvel til gas i danske hjem.

 • Forperson: Lars-Peter Søbye, formand for Industriens Fond, fhv. adm. direktør COWI og fhv. formand for DI.
 • Claus Torp, direktør, Furesø Kommune
 • Mette Smedegaard Hansen, Corporate Affairs Director, Nature Energy
 • Troels Skipper, udviklingschef, OK a.m.b.a.
 • Jens Skjøt-Arkil, Group CEO, Arkil Holdings
 • Henrik Holst Elstrøm, Senior director, SME international, Danmarks Eksport- og investeringsfond, og bestyrelsesformand, Ribe Fjernvarme
 • Tina Kramer Kristensen, Global Division Director, Energy Systems, Rambøll
 • Steen Neuchs Vedel, adm. direktør, Vestforbrænding
 • Tina Schou, leder af systemplanlægning, Evida
 • Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør, EWII
 • Knud Pedersen, Chief Regulatory Officer, Andel og bestyrelsesformand Cerius og Radius.