Smart Energi-puljen

Smart Energi-puljen skal bidrage til sammentækning af vores energisystem så grøn strøm udnyttes bedre.

Der kan være store gevinster for både samfundet og forbrugeren ved at skabe større samspil mellem de forskellige forsyningssektorer. For eksempel el, vand, varme og gas.

Smart energi betyder, at energisystemerne tænkes mere sammen og indrettes mere fleksibelt, så for eksempel vindkraften kan lagres, når det blæser rigtig meget, og bruges som varmt vand i fjernvarmesystemet på et andet tidspunkt.  

Smart Energi-puljen støtter projekter, der integrerer flere forsyningssystemer

Smart Energi-puljens formål er at støtte forretningsmodne løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer – for eksempel ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand. 

Der er i 2017 og 2018 i alt givet tilsagn om tilskud for 7,8 mio. kr. til 12 smart energi-projekter. Puljen er et initiativ, der blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af Energireserven, og den udmøntes efter EU’s såkaldte de minimis-forordning.

Projekter med tilsagn om tilskud i 2018:

 • Smart Energi Aarhus Havn, Aarhus Kommune Klimasekretariatet m.fl. Projektet har til formål at sammentænke energi- og materialestrømme på Aarhus Havn.
 • Vejen til øget udnyttelse af overskudsvarme i datacentre i fjernevarmesystemet, Dansk Fjernvarme m.fl. Projektet har til formål at systematisere og formidle de organisatoriske barrierer for udnyttelse af overskudsvarme.
 • Inspirationskatalog for samarbejde mellem virksomheder og fjernvarmeselskaber, Dansk Fjernvarme m.fl. Projektet har til formål at skabe forpligtende samarbejdsrelationer mellem virksomheder og forsyningsselskaber for at fremme samproduktion af varme og køling.
 • Videreudvikling af markedsimulatoren, Strategirummet ApS m.fl. Projektet har til formål at lave et pædagogisk analyseværktøj til f.eks. studerende og vise effekter på elmarkedet ved ændringer i f.eks. priser og produktion.
 • Et forretningsmodent og fleksibelt energisystem, De Frie Energiselskaber. Projektet har til formål at kortlægge de regulatoriske barrierer, der hæmmer og forhindre forretningsmodeller for nye energitjenester og aktører.
 • Det fleksible energisystem i Billund Kommune, Billund Varmeværk a.m.b.a. m.fl. Projektet har til formål at samle aktører i Billund Kommune for at undersøge og udvælge projekter, der skal sammentænke og kortlægge lokale ressourcer med henblik på at forsyne et øget varmebehov i Billund.
 • Smart Energy Green Cities, European Green Cities m.fl. Projektet har til formål at udvikle initiativer for teknologi, der giver samspil mellem grundvandsvarme og -køleteknik i sammenspil med varmepumper. 

Projekter med tilsagn om tilskud 2017:

 • Redoxflow-lagring af solcellestrøm i vand og boligopvarmning, Visblue ApS. Projektet har til formål at teste og demonstrere batterilagring som brobygger mellem solceller, vandvarme og varmepumper i større bygninger.
 • Energiregnskabet til Smart Energi og visualisering, Strategirummet m.fl. Projektet har til formål at udvikle års- og timebaserede energi- og CO2-regnskaber på tværs af forsyningsformer og visualisere energistrømme og CO2-udledninger.
 • Markedsgennembrud for store varmepumper i fjernvarmen, Dansk Fjernvarme m.fl. Projektet har til formål at øge indfasningstempoet for store varmepumper ved at minimere tekniske, økonomiske og administrative barrierer gennem netværk og videndeling for relevante aktører. 
 • Smart Hybrid varmevirksomhed til bygningsopvarmning, Dansk Gasteknisk Center m.fl. Projektet har til formål at beskrive og demonstrere forretningsmodeller, der baserer sig på markedsmodne gashybridvarmepumpeanlæg.
 • DK Live Energy Lab, Clean Cluster m.fl. Projektet har til formål at etablere et ’Energy Live Lab – Vejle Nord’, hvor relevante smarte energiløsninger kan testes og demonstreres i ét eksisterende byområde.

Projekter med tilsagn om tilskud skal inden februar 2021 have gennemført og afrapporteret deres resultater.

Spørgsmål om Smart Energi-puljen?

Har du spørgsmål til Smart Energi-puljen og den videre proces for ansøgningerne, kan du kontakte den relevante sagsbehandler Rasmus Hvide Beim på rabei@kefm.dk eller 21 32 69 67.